Ekonom a analytik Pavel Kohout píše na svém blogu:

Na druhé straně lze najít dokonale bezúhonné politiky, kteří ovšem nevynikají profesionálními schopnostmi. Bo Ringholm byl švédským ministrem financí během let 1999-2004, aniž by měl ukončenou střední školu. Handicap ve formálním vzdělání samozřejmě nemusí u ministra financí vadit, je-li vyvážen praxí. Ringholm ovšem pracoval výhradně jako funkcionář: v sociální demokracii, ve fotbalovém klubu, následně jako ministr sportu, ministr financí a od konce roku 2004 jako místopředseda vlády.

Skandály se ve Švédsku tolerují pouze tehdy, jsou-li dostatečně velké. Jak jinak než skandál na úrovni banánové republiky lze nazvat skutečnost, že oficiální statistiky nezaměstnanosti jsou permanentně falšované? Je veřejně známo, že švédské statistiky vedou značné procento nezaměstnaných jako dlouhodobě nemocné či jako účastníky rekvalifikačních kursů, kteří nikdy nezískají skutečnou práci. Jde o bezmála jeden milión lidí z celkem čtyřmiliónové práceschopné populace. Koncem března přiznal i největší švédský odborový svaz, že oficiální míra nezaměstnanosti 5,5 % je klam. Skutečná míra nezaměstnanosti se může pohybovat zhruba kolem 20-25 %.

Švédský soukromý sektor nevytvořil od roku 1950 žádný přírůstek v počtu pracovních míst. Žádná z padesáti největších společností na stockholmské burze nebyla založena po roce 1970. Země trvale ztrácí pozice v žebříčku hospodářské výkonnosti. Švédsko žije z podstaty. Svůj podíl na tom nese i fakt, že Ringholm měl o ekonomii ponětí na úrovni funkcionáře fotbalového klubu a jeho předchůdci na tom nebyli o mnoho lépe. Ringholmův nástupce financí Pär Nuder je bakalář práv a rovněž kariérní funkcionář. Jaké výkony lze od něho čekat?