Sedím od rána u počítače a hledám zdroje k bakalářce, připravuju si seznam literatury, kterou si vypůjčím v místní univerzitní knihovně. Našel jsem docela zajímavý sborník studií na mé téma od akademiků z celého světa, zajímala mě především jedna studie od finské profesorky z Helsinek. Tak jsem si chtěl knígu koupit a ejhle, cena 110 USD. Což je dost. Co čert nechtěl, asi za 10 minut jsem tu studii našel na webu oné dámy. Jsem prostě šťístko.

Během příštího týdne, kdy tu budou prázdniny, bych rád napsal solidní základ té práce. Snad mě nepřemůže lenora 🙂